Užgulusias negandas įveikime drauge:

Posted by KKI on 2019-03-20 in Uncategorized

Kad galėtume sėkmingai siekti užsibrėžtų tikslų, mums gyvybiškai būtina jūsų parama. Jeigu manote, kad mūsų siekiai puoselėti moralią krikščionišką bendruomenę ir stiprią Lietuvą turi būti įgyvendinti, kviečiame mus paremti pervedant auką į mūsų banko sąskaitą.

Paaukokite Krikščioniškosios kultūros institutui

Kiekviena auka mums yra labai svarbi!

€1,00