Teisinė informacija

Asmens duomenų valdytojo rekvizitai: VšĮ Krikščioniškosios kultūros institutas (KKI), į. k. 126324423, Islandijos g. 6, LT-01117, Vilnius, 212 kab., el. p.: info@kki.lt. Duomenų apsaugos pareigūnas: Vytautas Vyšniauskas, el. p.: vytautas.vysniauskas@kki.lt. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 6 straipsnio c punktas. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, prašyti […]

Užgulusias negandas įveikime drauge:

Kad galėtume sėkmingai siekti užsibrėžtų tikslų, mums gyvybiškai būtina jūsų parama. Jeigu manote, kad mūsų siekiai puoselėti moralią krikščionišką bendruomenę ir stiprią Lietuvą turi būti įgyvendinti, kviečiame mus paremti pervedant auką į mūsų banko sąskaitą.

MISIJA

Krikščioniškosios kultūros instituto misija Lietuvoje – puoselėti krikščioniškos moralės principais grįstą visuomenės bendrabūvį bei saugoti tradicinę šeimą kaip pamatinę jos atramą.