DVASINĖ IŠPAŽINTIS

Ką daryti, jei dėl karantino negali nueiti išpažinties?

Jei neįmanomas bendravimas tiesiogiai su kunigu, galima išpažinti atlikti bendraujant per stiklą, surašant nuodėmes ant lapelio: kunigas perskaitys ir, matydamas žmogaus gailestį, duos išrišimą.

Kas yra dvasinė išpažintis?

Negalėdami prieiti sakramentinės išpažinties, vaduojamės iš nuodėmių vadinamąją dvasine išpažintimi, t. y. tobulu gailesčiu ir pasiryžimu atlikti sakramentinę išpažintį, kai tik bus galima. Gailestis tobulas tuomet, kai gailimės ne tiek dėl to, kad nuodėmėmis užsitraukėme bausmę, kiek dėl to, kad jomis įžeidėme Dievą, kuris yra geras ir šventas. Tai gailestis ne iš Dievo baimės, bet iš meilės. Tobulas gailestis naikina nuodėmes ir be išpažinties, tačiau lieka pareiga vėliau jas išpažinti. Tobulo gailesčio jausmus galima išreikšti savo mintimis arba pasinaudoti šia maldele:

Dvasinės išpažinties malda:

Gailiuosi, gerasis Dieve, visa širdimi, kad esu Tau nusidėjęs;
gailiuosi ne tiek dėl to, kad praradau dangų, gal net užsitraukiau pragaro bausmę, kiek dėl to, kad Tave, didžiausią savo geradarį ir Tėvą, įžeidžiau, kad buvau Atpirkėjo kančių priežastis.
Neapkenčiu visų nuodėmių, tvirtai žadu daugiau nebenusidėti ir, Tavo malonės padedamas, Tau ištikimai tarnauti.
Mano Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio ir suteik man savo malonę. Amen.