Šioje kki.lt privatumo politikoje aprašoma, kokią informaciją renkame ir kaip ją naudojame. Prieš naudodamiesi mūsų interneto puslapiu, prašome susipažinti su privatumo politika.

Patvirtiname, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis vadovaujamės:

 • Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679;
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
 • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;
 • kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsauga.

1. Kokią informaciją mes renkame?

Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

 • Informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
 • Informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el.paštu ir/arba adresuota pašto siunta;
 • Bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

2. Slapukai

Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Dauguma naršyklių leidžia Jums nepriimti jokių slapukų, nors tam tikros naršyklės leidžia Jums nepriimti tik trečiųjų šalių slapukų. Pavyzdžiui, Internet Explorer naršyklėje galite atsisakyti visų slapukų spausdami „Tools“ > „Internet Options“ > „Privacy“ ir pasirinkdami „Block all cookies“ (tai daroma paslenkant perjungiklį). Tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant šią.

3. Jūsų asmeninių duomenų naudojimas

Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:

 • Interneto svetainei administruoti;
 • Jūsų naršymo patirčiai gerinti;
 • Turint Jūsų sutikimą siųsti Jums el. paštu arba adresuotą pašto siunta mūsų produkciją (leidiniai, daiktai, pasiūlymai juos įsigyti ir peticijos), kuri, mūsų manymu, gali būti Jums įdomi (Jūs galite bet kada informuoti mus, jeigu nebenorite, kad mūsų produkcija būtų Jums siunčiama);
 • trečiosioms šalims suteikti statistinę informaciją apie mūsų vartotojus, tačiau ši informacija nebus naudojama jokiam atskiram vartotojui identifikuoti.

Be aiškaus jūsų sutikimo mes neteiksime jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

4. Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs, kaip duomenų subjektas, kurio asmens duomenis tvarkome turite:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu;
 • reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Toks sutikimo atšaukimas neturi poveikio iki šio sutikimo atšaukimo vykdytam asmens duomenų tvarkymui;
 • teisę reikalauti ištrinti / sunaikinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam), kai tokie asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Ši teisė neapima atvejų, kai Jūs prašote ištrinti Jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarkome kitu teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, kai asmens duomenų tvarkymas būtinas sutarties sudarymui / vykdymui arba kai taikoma teisinė prievolė;
 • teisę nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, jei toks sprendimo priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį;
 • teisę į duomenų perkėlimą.

5. Politikos pakeitimai

Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkinta\s bet kokiais pasikeitimais.

6. Trečiųjų šalių interneto svetainės

Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.