Fatimos apaštalų dvasinės šeimos kvietimas

Fatimos apaštalų veikla suvienijo Krikščioniškosios kultūros instituto bičiulius ir geradarius į dvasinę šeimą! Prisijunkite ir Jūs prie Fatimos apaštalų dvasinės šeimos! Apaštalavimas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus įsakymo vykdymas, privalomas visiems katalikams: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.“ (Mk 16, 15-16).


„Fatimos žinios“ apaštalavimas – kas tai?

„Fatimos žinios“ apaštalavimas – tai tikinčių katalikų įsipareigojimo būdas, padedantis aktyviai platinti Fatimoje perduotą žmonijai Dievo Motinos žinią, plačiai aprašytą knygoje Fatima: tragedijos ar vilties pranašystės?. Knygos autorius Antonio A. Borelli.

Užsisakyti galite čia: www.viltieskaraliene.lt. Įsigydami šią knygą savo auka prisidėsite ir prie katalikų tikėjimo išsaugojimo Lietuvoje ir pasaulyje.

Atsižvelgiant į Lietuvoje ir pasaulyje kylančius naujus tikėjimo iššūkius, „Fatimos žinios“ apaštalavimas yra ypač svarbus. Plečiant Fatimos apaštalų veiklą, labai svarbi visų mūsų nuolatinė pagalba ir bendradarbiavimas. Tikime, kad Nekaltoji Mergelės Marijos širdis dosniai apdovanos malonėmis visus, kurie padeda skleisti „Fatimos žinią“.


Kas yra Fatimos apaštalas?

Fatimos apaštalas yra geros valios žmogus, norintis įgyvendinti Dievo Motinos Fatimoje perduotą žinią ir savo veikla keisti pasaulį. Fatimos apaštalai yra nuolatiniai Krikščioniškosios kultūros instituto geradariai, palaikantys instituto veiklas savo maldomis ir aukomis. Dalyvaudami apaštalavime, Fatimos apaštalai prisideda prie veiklų įgyvendinimo kasmėnesine geranoriška auka. Globojant Nekaltajai Marijos širdžiai Fatimos apaštalais jau tapo dešimtys tūkstančių žmonių Lenkijoje, Slovakijoje, Kroatijoje ir kitose pasaulio šalyse. Fatimos apaštalų dvasinė šeima daugiau nei 15 metų aktyviai veikia Jėzaus ir Marijos garbei!


Kodėl verta tapti Fatimos apaštalu?

Dalyvaudami apaštalavime:

  • Turėsite Fatimos apaštalų palaikymą kasdiene malda;
  • Už Jūsų intencijas nuolat melsis amžinuosius įžadus Gailestingajam Dievui davę vienuolės;
  • Kiekvieno mėnesio 13 d. už Fatimos apaštalus bus aukojamos Šv. Mišios;
  • Gausite dovanų Krikščioniškosios kultūros instituto išleistus leidinius, kurių dar neturite;
  • Turėsite išskirtinę paramą Šv. Mišių auka, susirgus, ar kitomis netikėtomis aplinkybėmis. Šv. Mišias užsisakysite paskambinę mums telefonu: +37061259326 (10 – 17 val. darbo dienomis)
  • Po 3-jų kasmėnesinių susitarimų įvykdymo, įteiksime Jums Diplomą liudijantį apie Jūsų priklausymą Fatimos apaštalų šeimai;
  • Po 6-ių kasmėnesinių susitarimų įvykdymo, padovanosime Jums pašventintą Fatimos Dievo Motinos statulą;
  • Po 11-kos kasmėnesinių susitarimų įvykdymo, įteiksime Jums išskirtinį Fatimos Apaštalo ženkliuką;
  • Birželio mėnesį, kartu švęsime Nekalčiausios Marijos širdies šventę. Apie šventės detales informuosime individualiai;
  • Kiekvieną mėnesį kartu švęsime Fatimos Apaštalų Vardadienius.

Ar norite skelbti Dievo Motinos Fatimoje apreikštą žinią?

Tada prisijunkite prie stiprios Fatimos apaštalų bendruomenės, kuri palaikydama kasdiene malda ir reguliaria kasmėnesine auka padeda veiksmingai evangelizuoti.

Atminkite,Fatimos apaštalai egzistuoja tik ypatingų žmonių dėka – dvasinio elito. Prisijunkite ir Jūs! Užpildykite prašymo formą:

*Asmens duomenų valdytojo rekvizitai: VšĮ Krikščioniškosios kultūros institutas (KKI), į. k. 126324423, Šv. Ignoto g. 5-14A, Vilnius, LT-01144, el. p.: info@kki.lt. Duomenų apsaugos klausimais kreiptis el. p.: info@kki.lt. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a ir c punktai. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, prašyti KKI leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.