VEIKLA

  • Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo gynimas ir sklaida visuomenėje.
  • Šeimos institutui ir krikščioniškam gyvenimui būtinų visuomeninių sąlygų užtikrinimas.
  • Kova su žmogaus gyvybei, šeimai arba krikščioniškajai santuokai ir jos sampratai žalą darančiais reiškiniais bei jų užuomazgomis.
  • Doroviniam vaikų ir jaunų žmonių ugdymui palankios aplinkos skatinimas.
  • Vaikų, patiriančių fizinę ar psichinę žalą, visuomeninis apsaugojimas.
  • Literatūros religinėmis ir socialinėmis temomis platinimas.
  • Lietuvos, Europos ir Vakarų civilizacijos kultūrinio paveldo puoselėjimas.

Apginkime Lietuvą ir Bažnyčią drauge!

Užgulusias negandas įveikime drauge:

Kad galėtume sėkmingai siekti užsibrėžtų tikslų, mums gyvybiškai būtina jūsų parama. Jeigu manote, kad mūsų siekiai puoselėti moralią krikščionišką bendruomenę ir stiprią Lietuvą turi būti įgyvendinti, kviečiame mus paremti pervedant auką į mūsų banko sąskaitą.