https://kki.lt/portfolio/triumfas/

Nekaltosios Dievo Motinos širdies triumfas

Tebūnie pagarbinta Nekaltoji Marijos Širdis!

Kaip tinkamai praktikuoti
Pirmųjų mėnesio šeštadienių pamaldumą

1. Atlikti išpažintį (karantino metu atlikti Dvasinę išpažintį)

Pirmąjį mėnesio šeštadienį būtina atlikti išpažintį. Prieš išpažįstant nuodėmes, būtina pasakyti dvasininkui išpažinties intenciją. Išpažinties reikalavimas netaikomas žmonėms, kurie yra malonės būsenoje ir tą dieną gali priimti Šventąją Komuniją.

2. Priimti Šventąją Komuniją (karantino metu dalyvauti nuotolinėse Šv. Mišiose ir priimti Dvasinę Komuniją)

Prieš priimant Šventąją Komuniją, būtina sužadinti savyje gailestį už Nekaltajai Marijos Širdžiai padarytas nuodėmes. Šventąją Komuniją būtina priimti pirmaisiais mėnesio šeštadieniais penkis kartus iš eilės be pertraukos.

3. Sukalbėti Šv. Rožinio maldą

Siekiant atsilyginti Nekaltajai Marijos Širdžiai už nuodėmes, būtina sukalbėti Šv. Rožinio bet kurią dalį. Šv. Rožinį būtina sukalbėti pirmaisiais mėnesių šeštadieniais penkis kartus iš eilės be pertraukos.

4. Kontempliacija (pamaldus susikaupimas)

Būtina skirti laiko Šv. Rožinio slėpinių apmąstymui su intencija atsilyginti už nuodėmes Nekaltajai Marijos širdžiai. Apmąstant galima perskaityti Šv. Rašto ar Religinės knygos dalį, išklausyti konferenciją arba pamokslą, susiejus su apmąstomais Šv. Rožinio slėpiniais.

DVASINĖ IŠPAŽINTIS

DVASINĖ KOMUNIJA

PASIAUKOJIMAS


Marijos Nekaltajai širdžiai aukojamos intencijos

Už Lietuvos žmonių atsivertimą į Tavo Sūnų Jėzų Kristų. (Andrius S.)

Dėkoju už patirtas malones ir maldauju, kad Švenčiausioji Mergele Marija globotu mane, sūnų Toma, Ugne ir Migle ir mano seserų – Almos, Irenos, Justinos ir Birutes seimas. Atsiprašau už mūsų nuodėmes. (Adele V.)

Prašau Šv. Mergelės Marijos užtarimo dėl tėvų atsivertimo, brolio, savo šeimos ir padėkoti už gimusį sūnų. (Genovaitė G.)

Už visus Katalikų bažnyčios kunigus, vyskupus, diakonus, popiežių. Už visus švč. Sakramento garbintojus. (Alma B.)

Melstis kartu ir iškilmingai pagarbinti Nekaltąją Marijos širdį. (Justina S.)

Ačiū Tau Šv. Marija už globą ir meilę visiems žmonėms, mano artimiesiems. Ačiū už Tavo užtarimą ir maldas. (Rimvydas V.)

Už dukters Daivos ir Vytauto šeimas, dukters Žydrūnės ir Alnio šeimas, anūkės Arūnės ir Irmanto šeimą, anūkės Brigitos ir Luko šeimą. Už Genės Pusvaškienės sveikatą. (Genė P.)

Dėkoju Šv. Mergelei Marijai už jos maldas ir užtarimus už mano artimuosius ir mane. Šv. Mergele Marija, labai prašau Linai tavo maldų, globos ir užtarimo darbo paieškoje. Dėkoju (Lina J.)

Labai prašau maldos už Ritos ir Nijolės šeimas, kuria šiuo metu yra ištikusi krizė. Tesaugo ŠV. Mergelė Mariją mamą ir jos dukrytes nuo visokio blogio. Giedrei prašau ŠV. Mergelės Marijos globos ir užtarimo gyvenime ir darbo paieškose. Dėkoju. (Rita P.)

Švenčiausioji Dievo Motina, dėkoju Tau už globą ir išklausytas maldas, už žmones, kurie rūpinasi dėl atsilyginimo už mūsų nuodėmes Tavo Nekaltajai Širdžiai. Šiandieną Motinos Marijos meldžiu užtarimo malonės man ir Arūnui, kad suprastume Tėvo valią mums dėl Santuokos sakramento priėmimo. Ačiū už maldą. (Kristina M.)

Už gyvuosius: Almą, Ievą, Eglę, Virginiją, Juozą. (Alma B.)

Nekaltoji Marijos širdie apglėbk savo meile visus Tavęs nepažįstančius, kad jie kuo greičiau atsiverstų ir atrastų Tavo meilę. (Elina K.)

Marija, Marija, panaikink vergiją, išgelbėk žmoniją nuo priešo baisaus, kuris, pasivadinęs visokiais švyturiais, kalnapiliais, stumbrais, balzamais, nealkoholiniu alumi, širdies lašais, apsireiškė ne tik Astravo atomine, bet ir koronaviruso pandemija. (Alfridas Č.)

Švenčiausioji Mergele Marija, prašau, pasirūpink visomis instituto bendruomenės mamomis. (Petras S.)

Mergele Marija, atleisk Lietuvos žmonėms jų nusikaltimus prieš tave ir padėk mūsų tautai eiti pirmyn tavo globoje. (Aldona M.)

Prašau, Marija, pasirūpink mūsų visų artimaisiais šiuo visiems sunkiu laiku. (Kazys V.)


Kviečiame užpildyti ir mums atsiųsti Jūsų intenciją:

*Asmens duomenų valdytojo rekvizitai: VšĮ Krikščioniškosios kultūros institutas (KKI), į. k. 126324423, Šv. Ignoto g. 5-14A, Vilnius, LT-01144, el. p.: info@kki.lt. Duomenų apsaugos klausimais kreiptis el. p.: info@kki.lt. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a ir c punktai. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, prašyti KKI leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.