Krikščioniškosios kultūros instituto misija Lietuvoje – atstatyti krikščioniškos moralės principais grįstą visuomenę bei saugoti prigimtinę šeimą kaip pamatinę jos atramą.

VEIKLA

  • Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo gynimas ir sklaida visuomenėje.
  • Šeimos institutui ir krikščioniškam gyvenimui būtinų visuomeninių sąlygų užtikrinimas.
  • Kova su žmogaus gyvybei, šeimai arba krikščioniškajai santuokai žalą darančiais reiškiniais ir jų užuomazgomis.
  • Moralios vaikų ir jaunų žmonių ugdymo aplinkos skatinimas.
  • Vaikų, patiriančių fizinę ar psichinę žalą, visuomeninis apsaugojimas.
  • Religinės literatūros platinimas.
  • Lietuvos, Europos ir Vakarų civilizacijos kultūrinio paveldo puoselėjimas.

Apginkime Lietuvą ir Bažnyčią drauge!

Užgulusias negandas įveikime drauge:

Kad galėtume sėkmingai siekti užsibrėžtų tikslų, mums gyvybiškai būtina jūsų parama. Jeigu manote, kad mūsų siekiai puoselėti moralią krikščionišką bendruomenę ir stiprią Lietuvą turi būti įgyvendinti, kviečiame mus paremti pervedant auką į mūsų banko sąskaitą.

VšĮ Krikščioniškosios Kultūros Institutas

Įmonės kodas: 126324423

Banko sąskaita: LT707300010154450053

Adresas: Islandijos g. 6, 212 kab., 01117 Vilnius

info@kki.lt

info@kki.lt

+370 612 59 326

I – V, 9 – 18 h

VšĮ Krikščioniškosios Kultūros Institutas

Įmonės kodas: 126324423

Banko sąskaita: LT707300010154450053

Adresas: Islandijos g. 6, 212 kab., 01117 Vilnius

info@kki.lt

+370 612 59 326

I – V, 9 – 18 h

VšĮ Krikščioniškosios Kultūros Institutas

Įmonės kodas: 126324423

Banko sąskaita: LT707300010154450053

Adresas: Islandijos g. 6, 212 kab., 01117 Vilnius

info@kki.lt

+370 612 59 326

I – V, 9 – 18 h

VEIKLA

Apginkime Lietuvą ir Bažnyčią drauge!

Užgulusias negandas įveikime drauge: