Teisinė informacija

Asmens duomenų valdytojo rekvizitai: VšĮ Krikščioniškosios kultūros institutas (KKI), į. k. 126324423, Islandijos g. 6, LT-01117, Vilnius, 212 kab., el. p.: info@kki.lt.

Duomenų apsaugos pareigūnas: Vytautas Vyšniauskas, el. p.: vytautas.vysniauskas@kki.lt.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 6 straipsnio c punktas.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, prašyti KKI leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi bei saugomi penkerius metus arba trumpiau, iki kol atšauksite savo sutikimą.