Kalendorius 2022

365 dienos su Marija

Dovanojame 3-ąjį „365 dienos su Marija” kalendoriaus leidimą. Džiaugiamės, kad, Jūsų padedami, tęsiame veiklą, kurios rezultatas – galimybė jau trečius metus turėti šį kalendorių savo namuose. Nėra geresnio atlygio už mūsų darbą, kaip Jūsų noras turėti šį kalendorių savo ir savo artimųjų namuose – kaip matomą sandoros ženklą su Šventąja Dievo Motina.

Nė vienas kitas krikščioniškas kalendorius neturi tokio didžiulio tiražo!

2022 metų kalendorių skyrėme Dievo gailestingumui – nes, mūsų Tėvynėje nepaliaujamai plintant nerimui ir baimei, mums kiekvienam reikia kuo daugiau Dievo gailestingumo. Jei ir Jūs norėtumėte, jog per šį kalendorių Švč. Mergelė Marija nepaliaujamai laimintų kiekvieną Jūsų darbą ir stiprintų Jus maldoje, užsisakykite jį užpildydami žemiau esančią užsakymo formą.

UŽSAKYMO FORMA:

*Asmens duomenų valdytojo rekvizitai: VšĮ Krikščioniškosios kultūros institutas (KKI), į. k. 126324423, Šv. Ignoto g. 5-14A, Vilnius, LT-01144, el. p.: info@kki.lt. Duomenų apsaugos klausimais kreiptis el. p.: info@kki.lt. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a ir c punktai. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, prašyti KKI leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.