10 svarbių klausimų kandidatams į Lietuvos Respublikos Prezidento postą

Knygelėje pateikiama kandidatų į Lietuvos Respublikos Prezidento postą atsakymai į 10 svarbių klausimų, kuriuos jiems uždavėme. Jie padės geriau susiorientuoti, už ką balsuoti ar nebalsuoti, jeigu norima išrinkti krikščioniškomis moralės normomis besivadovaujantį Prezidentą. Dalis klausimų leidžia geriau įvertinti kandidatų moralines nuostatas dėl žmogaus gyvybės, vaiko teisių apsaugos ir šeimos sampratos. Kiti klausimai susiję su Lietuvos savarankiškumo bei teisės save valdyti galimybėmis. Aiškios gairės apie kandidatų vertybinius įsitikinimus leis lengviau sekti jų rinkiminę kampaniją ir po to prezidentavimą, ir, teisingai įvertinus konkretų politiką, ateityje jį palaikyti arba neberinkti. Išrinkime dorą savo Lietuvos prezidentą!