https://kki.lt/portfolio/kandidatu-atsakymai/

Kandidatų atsakymai

10 svarbių klausimų kandidatams į Lietuvos Respublikos Prezidento postą

Knygelėje pateikėme kandidatų į Lietuvos Respublikos Prezidento postą atsakymus į 10 svarbių klausimų, kuriuos jiems uždavėme prieš 2019-ųjų metų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus. Atsakymai atspindi, kurie kandidatai vadovavosi krikščioniškomis moralės normomis. Dalis klausimų leido geriau įvertinti kandidatų moralines nuostatas dėl žmogaus gyvybės, vaiko teisių apsaugos ir šeimos sampratos. Kiti klausimai susiję su Lietuvos savarankiškumo bei teisės save valdyti galimybėmis. Aiškios gairės apie kandidatų vertybinius įsitikinimus leido lengviau sekti jų rinkiminę kampaniją bei leis įvertinti prezidentavimą. Tikimės doro savo Lietuvos prezidento!