Peticija prieš eitynes „Baltic Pride“ 2019 m. birželį Vilniuje

Homoseksualų ir transseksualų eitynėmis „Baltic Pride“ 2019 m. birželį Vilniuje vėl siekiama propagandinių bei politinių tikslų įgyvendinimo. Eitynės pažeidžia Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą, o sykiu galimai pažeidžia ir Lietuvos Konstituciją. Demokratinėje valstybėje mažumos neturi diktuoti sąlygų daugumai, kaip tai jau tapo įprasta kai kuriose Vakarų šalyse, praktiškai grąžinančiose į totalitarinius laikus su minties policija ir persekiojimu už pažiūras.

Kreipėmės į Lietuvos gyventojus prašydami pasirašyti peticiją, kuri pakeistų eitynių vietą iš Vilniaus centro į mažiau nepilnamečių lankomą arba sustabdytų šias eitynes apskritai.Užpildykite žemiau pateiktą formą įrašydami tikslius ir pilnus savo duomenis.Užpildykite žemiau pateiktą formą įrašydami tikslius ir pilnus savo duomenis.

1. Užpildykite žemiau pateiktą formą įrašydami tikslius ir pilnus savo duomenis.

2. Įrašykite kiek pageidaujate gauti papildomų peticijų savo artimiesiems, draugams ir kaimynams.

3. Vos tik jums užpildžius formą, mes jūsų nurodytu adresu išsiųsime peticijas.

4. Gavę peticijas pasirašykite ir meskite į artimiausią pašto dėžutę. Už siuntimą jau sumokėjome.

5. Laukite mūsų padėkos laiško ir dovanos!


*Asmens duomenų valdytojo rekvizitai: VšĮ Krikščioniškosios kultūros institutas (KKI), į. k. 126324423, Islandijos g. 6, LT-01117, Vilnius, 212 kab., el. p.: info@kki.lt. Duomenų apsaugos klausimais kreiptis el. p.: info@kki.lt.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a ir c punktai. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, prašyti KKI leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi bei saugomi penkerius metus arba trumpiau, iki kol atšauksite savo sutikimą.