„Gender ideologija“ ir doras pasirinkimas?!

Krikščioniškosios kultūros institutas bendradarbiaudamas su Piotro Skarga fondu 2019 m. lapkričio 23 d. kvietė visus, kuriems rūpi tradicinėmis vertybėmis grįsta Lietuvos ateitis, dalyvauti konferencijoje-diskusijoje Gender ideologija“ ir doras pasirinkimas?!”.


Lietuvos ateitis tiesiogiai priklauso nuo vertybėmis grįstų pasirinkimų ir doro atsakingo požiūrio į galimas pasekmes. Kritinio mąstymo kompetencija grįsta vertybėmis ir Dora ypač aktuali jaunajai kartai. XXI a. žmogui gyventi dorai nėra lengva, nes visuotinai propaguojama malonumų kultūra tiesiogiai tam prieštarauja.

Renginio metu dalyviai buvo supažindinti su Užsienio ir Lietuvos realijomis, susijusiomis su gender ideologijos raiška, dalyvavo diskusijoje.

Renginio partneris ir rėmėjas – Piotro Skarga Fondas.