https://kki.lt/portfolio/kalendorius/

Kalendorius 2020

366 dienos su Marija

Krikščioniškosios Kultūros Institutas, minint Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimų Fatimoje 102-ąsias metines , Lietuvos žmonėms parengė 2020 metų kalendorių „366 dienos su Marija“.

Šiuo metu Lietuvai būtinas moralinis ir religinis atsinaujinimas, net daugiau nei 1917 m. – Fatimos apsireiškimų metais, ar 1991 m., kai atgavome Lietuvos Nepriklausomybę. Atgavus Laisvę, daugelis mūsų tautiečių prarado savo tikėjimą, pasinėrė vien į gerbūvį. Visa tai dėl nuolatinio aplaidumo – maldoje, tikėjime ir artimo meilėje.

Turėdami Tikėjimo Tėviškę – Šiluvą, esame užaugę Dievo Motinos globoje ir Viešpaties Jėzaus Kristaus gailestingumo malonėje. Mes per Šiluvos Mergelės apsireiškimą, buvome pakviesti liudyti savo tikėjimą ir nešti artimiesiems ir bičiuliams Dievo Motinos duotą pažadą ir viltį. Tą kasdien prisiminti padės kalendorius „366 dienos su Marija“.