Rožinis – pasaulio išsigelbėjimas

Mūsų skaitytojus pasiekė su didele meile ir atida parengta lietuviškoji garsaus autoriaus Antonio A. Borelli knygos „Rožinis – pasaulio išsigelbėjimas“ versija.

Šioje knygoje išdėstyta esminė tiesa apie tikrąją Rožinio maldos galią, kurią Fatimos Dievo Motina apreiškė vienai iš trijų regėtojų, seseriai Liucijai: Nėra jokios asmeninės, šeimyninės ar tarptautinės problemos, kurios neišspręstų Rožinio malda.

Rožinio maldoje mes pažvelgiame į Jėzų per Nekalčiausiąją Marijos Širdį… Meldžiantis Rožinį, esame lydimi Dangiškosios mūsų Motinos – Mergelės Marijos, kuri kiekvienu Rožinio slėpiniu veda mus vis arčiau Jėzaus meilingosios Širdies.

Apsireiškimų Fatimoje metu Dievo Motina dažniausiai visų prašė: KIEKVIENĄ DIENĄ melstis Rožinį. Bet kiek žmonių iš tiesų tai praktikuoja? Kasdien vis daugiau matome požymių, kad neišvengiamai artėja Dievo bausmės už žmonijos nuodėmes ir, būtent, tokios, apie kokias kalbėjo Dievo Motina Fatimoje. Pasaulis nėra atsivertęs, žmonės nenori girdėti apie kasdienę Rožinio maldą ir, juo labiau, apie atgailą. Todėl mūsų visų tikslas yra padaryti viską, ką galime, kad šią knygą gautų kuo daugiau Lietuvos šeimų!