https://kki.lt/portfolio/jezaus-sirdis/

Jėzaus širdis

Pasiaukojimas Švenčiausiajai Jėzaus širdžiai

Jėzaus Širdies pagarbinimo mėnesį – birželį – organizavome „Dieviškosios Širdies“ kampaniją, kurios metu katalikai visoje Lietuvoje aukojosi Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai.

Švenčiausioji Jėzaus Širdis seseriai Benignai Konsulatai sakė: „Aš noriu naujo visuomenės prisikėlimo! Noriu, kad šis prisikėlimas būtų meilės darbu“. Todėl siuntėme Lietuvos katalikams kunigo pašventintą Švenčiausios Jėzaus širdies paveikslą su „Asmeninio pasiaukojimo Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai aktu”, kuris buvo apreikštas paties Jėzaus Šv. Margaritai Marijai Alakok 1673 – 1675 metais.

Iniciatyva kvietė asmeniškai pasiaukoti Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai, prisimenant Jėzaus Kristaus pažadą Šv. Margaritai Marijai Alakok: „Aš suteiksiu palaiminimą tiems namams, kuriuose mano Dieviškosios Širdies paveikslas bus išstatytas ir pagarbintas.”

Taip pat Fatimos Dievo Motinos sekėjų šeima kasdien už savo narius meldžiasi Šv. Rožinį, o pirmaisiais mėnesio penktadieniais – ir Jėzaus Širdies litaniją.