Ranka rašyti sveikinimai

Kviečiame sugrąžinti į Kalėdas Kristų, atkuriant tikrąją Kalėdų prasmę. Prekyboje beveik neįmanoma rasti krikščioniškų atvirukų, o tikroji Šventų Kalėdų prasmė kasmet vis labiau pamirštama ir užgožiama vartojimo įpročiais. Šventė yra „nukrikščioninama“. Katalikai darosi tokie pasaulietiški, kad pamiršta per Kalėdas mūsų Viešpatį Jėzų Kristų ir brangiąją Jo Motiną – Švč. Mergelę Mariją. Matome, kad daugelis per Kalėdas net į bažnyčią neina.

Taigi norime priminti: per Kalėdas švenčiame savo Išganytojo gimimą – nuostabiausią kada nors įvykusį įvykį: Žodžio įsikūnijimą, kai Dievas tapo žmogumi. Mūsų Viešpats mums sako: „Jūs esate pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, pastatyto ant kalno. Ir niekas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu, bet stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir Jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų Jūsų gerus darbus ir šlovintų Jūsų Tėvą, kuris danguje“ (Mato 5:14-16)

Akcijos „Mes esame pasaulio šviesa“ metu siūlome atgaivinti seną katalikišką tradiciją – sveikinti su Šventomis Kalėdomis, siunčiant ranka rašytus krikščioniškus atvirukus savo artimiesiems, bičiuliams bei kaimynų mažiems vaikams. Todėl Jums siunčiame dovanų krikščioniškų Kalėdinių atvirukų, kuriuos sau brangiems žmonėms galėsite išsiųsti nemokamai. Kviečiame kalėdiniame sveikinimo tekste būtinai paminėti, jog melsitės už juos. Jūsų Kalėdiniai sveikinimai paskatins kiekvieną žmogų padaryti ką nors gero, kad būtų Dievo „šviesa“ jo namuose, šeimoje, tarp artimųjų ir bičiulių.