https://kki.lt/portfolio/kryziaus-kelias/

Kryžiaus kelias

Viešpaties Jėzaus Kryžiaus kelio apmąstymai

Šiais metais Kristaus prisikėlimo šventę švęsime dėkodami Dievui už Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Ačiū Dievui ir Marijai už stebuklingą mūsų Tėvynės Lietuvos „prisikėlimą“ iš sovietinės vergovės… Ar ši vergovė nebuvo lyg Kryžiaus kelias, kurį mūsų tauta įveikė tikėdama ir gerbdama Dievą?

Tikime, Dievas padės atsigauti ir mūsų Tautos Tikėjimo medžiui ir išves Lietuvos žmones į tikrąją laisvę ir taiką. Žmonėms, tikintiems ir gerbiantiems Dievą, nėra ko bijoti – Dievas visada šalia ir nepamiršta savo pažadų.

Nors… žmonės linkę save niekinti… nes pamiršo Kristaus kančią ir neatgailauja… Šiuos išties labai svarbius žodžius verta prisiminti Gavėnios laikotarpiu. Tam ir siunčiame Jums „Kryžiaus kelio“ apmąstymus, perpintus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio auka už mūsų tautos tikėjimą. Melsdamiesi „Kryžiaus kelio“ apmąstymus, atsiprašysime Dievo ir tinkamai pasiruošime Kristaus prisikėlimo šventei – Šv. Velykoms. Apmąstysime Kristaus – mūsų Išganytojo – kančią ir mirtį, nuoširdžiai atgailausime patys ir paskatinsime savo artimuosius.