https://kki.lt/portfolio/kalendorius-2021/

Kalendorius 2021

365 dienos su Marija

Jums paruošėme populiariausią katalikišką kalendorių Lietuvoje: 365 DIENOS SU MARIJA. Per šį kalendorių Fatimos Dievo Motina visam laikui atvyksta į Jūsų namus. Nors, greičiausiai, Ji jau yra Jūsų namuose…

2021 metų kalendorių skyrėme mūsų laikų šventajam – Šv. Tėvui Pijui, nes, dėl Koronos viruso plintant nerimui ir baimei, mums kiekvienam reikia stipraus asmeninio dvasinio mokytojo pagalbos.

Kalendoriuje rasite: nuostabius gamtos vaizdus, Dievo Motinos atvaizdą, laiminantį kiekvieną mėnesį, Marijos šventes, valstybines ir bažnytines šventes, Jūsų ir Jums artimų žmonių vardadienius. Taip pat rasite trumpą išsamią informaciją apie didįjį Šventąjį iš Pietrelčino. Šv. Tėvas Pijus labai mylėjo Fatimos Dievo Motiną, todėl kasdien padės mums tinkamai melstis Rožinį.

Šių metų kalendoriuje išskirtinai pažymėjome kiekvieno mėnesio 13-tą dieną – Marijos dieną, švenčiamą viso pasaulio tikinčiųjų po Fatimos Dievo Motinos apsireiškimų 1917 m. Lietuvoje Marijos diena iškilmingai švenčiama Šiluvoje. KKI pasirūpino, kad kiekvieno mėnesio 13–tą dieną vyktų Šv. Mišios, laikomos už Krikščioniškosios kultūros instituto bendruomenę ir jos bičiulius 18 val. Šv. Kryžiaus bažnyčioje, Vilniuje.

Šįmet sudarėme galimybę užsisakyti kalendorių papildomai – galite užsisakyti iki 5 papildomų vienetų telefonu: (+370) 612 59326.