Kartu su Marija

Po Fatimos apsireiškimų prabėgo jau daugiau kaip 100 metų, bet žmonija labai tolsta nuo Dievo ir Bažnyčios, šeimos išgyvena didžiausią krizę. Žmonėms kaip oro reikia nuolatinio dialogo su Dievu, kad galėtų pakelti šiuolaikinius iššūkius – mūsų tikėjimo išbandymus. Tam pradėjome leisti žurnalą „Kartu su Marija“, kurio pirmąjį numerį jau pristatėme savo skaitytojams. Tai – atsiliepimas į Marijos laukimą. Atėjo laikas padėti žmonėms savarankiškai mokytis Marijos mokykloje ir per tai sustiprinti tikėjimą ir ryžtą ginti krikščioniškas vertybes, kad kiekvieną dieną artėtume prie Dievo.

Katalikiško žurnalo idėją įkvėpė arkivyskupo Kęstučio Kėvalo atsakymas į klausimą, užduotą Marijos Gimimo atlaiduose Šiluvoje (Šilinės 09.07-09.15) metu: kas vyks, kai pasibaigs Šiluvos atlaidai. Arkivyskupas atsakė: Šiluva niekada nesibaigs. Čia susirinksim kiekvieno mėnesio 13 d. švęsti Marijos dienos. Marija laukia mūsų visų…

Kiekvieno mėnesio 13 d. – Marijos diena – Šiluvoje švenčiama nuo 1981 m., kai į Lietuvą buvo parvežta Airijos tikinčiųjų dovana Lietuvai – Dievo Motinos statula, esanti Šiluvos Apsireiškimų koplyčioje (iš kitos altoriaus pusės). Šiluvoje švęsti Marijos dieną susirenka Lietuvos vyskupai, labai daug kunigų, vienuolių ir nemaža dalis tikinčiųjų.

Bet tuo pačiu labai mažai žmonių Lietuvoje žino apie šią Marijos dienos šventę, kaip ir apie Fatimos Dievo Motinos apreikštą žinią. Nors vienas iš didžiųjų katalikų mąstytojų Plinio Correa de Oliveira Dievo Motinos apreiškimus Fatimoje nurodė kaip pačius svarbiausius ir visus paliečiančius XX amžiaus įvykius. 1917 m. Marija 5 mėnesius iš eilės apsireiškė 13 d. Fatimoje, Portugalijoje. Šv. Mergelė Marija kvietė kartu su Ja mokytis atsilyginti už Jos Sūnui padarytus žmonijos įžeidimus ir per tai pagarbinti Jos Nekaltąją širdį. Fatimos Dievo Motina paragino kiekvieną dieną melstis Rožinį, perspėdama, kad jei žmonija neatsivers ir toliau skaudins Jos Sūnų, nusipelnys bausmės, kuri apvalys pasaulį nuo nuodėmių. Marija parodė Fatimos piemenėliams, kiek sielų eina į pragarą, nes joms nerūpi jų išganymas, be to, nėra kam melstis ir atgailauti už jas.

Dievo Motina ragina pasirūpinti savo šeimomis, nes šeima yra mūsų ateities ir mūsų visuomenės pamatas. Šių metų Šiluvos atlaiduose rugsėjo 13 d. buvo skirta maldai už šeimas ir vaikų bei šeimų palaiminimui. Mums ir mūsų Tautai niekas negrės iki tol, kol turėsime stiprias šeimas, kol žmonės kurs ir saugos tradicines santuokas ir jose augins vaikus.

Kaip sakė sesuo Liucija, viena iš trijų Fatimos regėtojų: Paskutinė Dievo ir šėtono kova bus dėl šeimos ir santuokos. Todėl mes negalime likti abejingi. Nūdienos šeima išgyvena iki šiol negirdėtą krizę: keičiasi šeimos samprata. Šalia prigimtinio šeimos instituto atsirado partnerių sąjungos. Stulbinančiai gausėjančių skyrybų įkaitais tampa vaikai. Nemažą nerimą kelia ir bendrystės tarp kartų praradimas. Jaunoji karta neturi galimybių perimti iš senolių gražiausių tautos papročių ir tradicijų…

Kiekviena krizė yra nuodėmės vaisius. Todėl norint kažką pakeisti, visuomenė privalo tai pripažinti ir atgailauti.

Mūsų katalikiškas žurnalas „Kartu su Marija“ tiesiogiai gali padėti šeimoms puoselėti krikščioniškas šeimos tradicijas, suartinti kartas ir kartu auginti Dievo meilėje vaikus.

Primename, jog mums nepaprastai svarbus yra Jūsų palaikymas ir parama šioje svarbioje Jūsų ir mūsų misijoje: skleisti Fatimos žinią visoms Lietuvos šeimoms!